Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οικονομία

Οι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών περιλαμβάνονται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ελληνικής οικονομίας, και δει πολλές από αυτές σε διεθνές επίπεδο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας παράλληλα και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, υλοποιούν έργα και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στον καταναλωτή, αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της IDC, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αριθμεί περίπου 4.700 επιχειρήσεις και απασχολεί 230.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον EITO (European IT Observatory, Σεπτέμβριος 2015), η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2015 θα φτάσει τα €5,6 δις και ο κύκλος εργασιών θα αγγίξει στα €13,8 δις.

Σήμερα η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του παραγωγικού/ επιχειρηματικού μοντέλου, έχει τοποθετήσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο επίκεντρο της στρατηγικής για την εδραίωση ενός βιώσιμου πρότυπου ανάπτυξης. Στον πυρήνα αυτής της Στρατηγικής, οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στην αναπτυξιακή και οικονομική διάσταση,  η επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει θετικό επιχειρηματικό κλίμα. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία χιλιάδων υψηλά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, που θα αντιστρέψουν το φαινόμενο “brain drain”, προάγοντας τις παραγωγικές δυνάμεις της και αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα τομέων που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, μπορεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. Επιπλέον, η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις με αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας τους, και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών με το κράτος είναι αποφασιστικά βήματα για την πάταξη της παραοικονομίας και τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τη χώρα.

Ο ΣΕΠΕ με προτάσεις και δράσεις του συνεχίσει να συνδράμει στη διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας.

Γιάννης Σύρρος (www.liberal.gr , 02/01/2016)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kentrodexia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009