Ώσπερ γαρ την μέλιτταν ορώμεν…

Ο τιμώμενος σήμερα Μέγας Βασίλειος (330 μ.Χ. – 379 μ.Χ.), εις εκ των Τριών Ιεραρχών και ονομαστός Άγιος εντός και εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και δεινός μελετητής της αρχαίας ελληνικής παιδείας, στο πολυποίκιλτο έργο του μεταξύ άλλων μας κληροδότησε μια επιστολή που είχε συγγράψει με τίτλο «Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» (προς τους νέους, σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να ωφελoύνται από την ελληνική γραμματεία).

Σκοπός του με την επιστολή αυτή ήταν να νουθετήσει την νεολαία της εποχής του στο πώς θα επιλέγει τα (πολλά) ωφέλιμα της αρχαιοελληνικής παιδείας, αδιαφορώντας παράλληλα για όσα θα μπορούσαν να βλάψουν την ψυχή τους, ακριβώς όπως ο Οδυσσέας έκλεισε τα αυτιά του στην μελωδία των Σειρήνων. Προτρέπει λοιπόν ο Άγιος τους νέους να δρουν σαν τις μέλισσες, που επισκέπτονται μεν όλα τα λουλούδια, αλλά από το καθένα παίρνουν μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζονται, αυτό δηλαδή που πραγματικά ωφελεί τη ζωή τους:

  • Ὡς γὰρ τῶν ἀνθέων τοῖς μὲν λοιποῖς ἄχρι τῆς εὐωδίας ἢ τῆς χρόας ἐστὶν ἡ ἀπόλαυσις, ταῖς μελίτταις δ᾿ ἄρα καὶ μέλι λαμβάνειν ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπάρχει, οὕτω δὴ κἀνταῦθα τοῖς μὴ τὸ ἡδὺ καὶ ἐπίχαρι μόνον τῶν τοιούτων λόγων διώκουσιν ἔστι τινὰ καὶ ὠφέλειαν ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὴν ψυχὴν ἀποθέσθαι.

Ακριβώς τα ίδια συμβούλευε και ο μέγας Ισοκράτης (436 π.Χ. – 338 π.Χ.) τον Δημόνικο, γιο ενός φίλου του, λέγοντας πάνω από 600 χρόνια πριν τον Άγιο Βασίλειο (που προφανώς τον είχε υπ’ όψιν στη δική του παρομοίωση):

  • Ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ’ ἅπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ’ ἑκάστου δὲ τὰ βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν.

Παρόμοιο σκοπό έχει και η παρούσα προσπάθεια. Είναι μια πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας ανώνυμων (= μη «επώνυμων») Ελλήνων πολιτών, που σκοπό έχουμε την ανυστερόβουλη παράθεση απόψεων (δικών μας ή οποιουδήποτε άλλου) οι οποίες πιστεύουμε ότι ωφελούν την Ελλάδα, τους Έλληνες και τον υπόλοιπο κόσμο. Μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος.

Διαθέτουμε πολιτική αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία κινείται στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς ιδεολογίας, αλλά δεν δεσμευόμαστε από τους πολιτικούς εκπροσώπους της, ούτε σε καμμία περίπτωση τους υπηρετούμε, ή τους υποστηρίζουμε άνευ όρων. Αντιθέτως, η αυστηρότητα και η δημιουργικότητα της κριτικής μας θα προσανατολίζεται κατά προτεραιότητα στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Φυσικά, δεν διαθέτουμε το αλάθητο, αλλά βασικό κίνητρό μας είναι η καλή προαίρεση, η οποία εμπνέει και διαπνέει τις απόψεις που θα διαβάζετε στις σελίδες μας, μηδεμιάς εξαιρουμένης.

Αντιπροσωπεύουμε μια ακόμα κουκίδα μας στην ελληνική διαδικτυακή δημόσια σφαίρα, όντας ένα από τα πολλές χιλιάδες ιστολόγιά της. Με την ελπίδα της θετικής συμβολής στην πρόοδο της κοινωνίας και της πατρίδας, ξεκινάμε τη διαδρομή μας, από αυτή τη συμβολική ημερομηνία του χρόνου.

Πολλές ευχές!


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kentrodexia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009